Modele bankructwa

Modele bankructwa

3. Badania i MODELE w zakresie pronozowania upadku przedsiębiorstw w wybranych krajach 171 3,1. Analiza Badań i modeli przewidywania bankructwa w wybranych krajach azjatyckich, Australii oraz RPA 171 3.1.1. Japonia 172 3.1.2. Australie 205 3.1.3. Malezja, Singapur i tajlandia 219 3.1.4. Republika Południowej Afryki 268 3,2. Badania i MODELE przewidywania upadku Firm w wybranych państwach europejskich 273 3.2.1. Turcja 273 3.2.2.

Grecja 285 3.2.3. Rosja 303 3,3. Przydatność opracowanych w Polsce modeli do pronozowania bankructwa przedsiębiorstw 318 3.3.1. Koncepcje pronozowania upadłości Cabinet w ujęciu Elżbiety Mączyńskiej 320 3.3.2. Modèle zaproponowany przez Piotra Ciesielskiego 336 3.3.3. MODELE opracowane przez Jerzego Gajdkę i Daniela Stosa 343 3.3.4. Modèle un pronozowanie upadłości banków komercyjnych w Polsce 345 3.3.5. Inne propozycje modeli opracowanych przez Polskich Autorów 352 4.

Nowatorska koncepcja pronozowania upadłości przedsiębiorstw działających w Polsce w kontekście Badania upadłości w praktyce 361 4,1. Zastosowanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej i drzew klasyfikacyjnych do przewidywania upadłości Polskich spółek giełdowych 361 4,2. Wyniki analizy dyskryminacyjnej 381 4,3. MODELE drzew klasyfikacyjnych 385 modèle altmana jest jednym z wielu modeli oceny zagroźenia upadłością, qui na podstawie Sumy ważonej wybranych wskaźników określa, Czy danej firmie grozi Bankructwo. Modèle Altmana został Stworzony na potrzeby oceny przedsiębiorstw działających na rynku amerykańskim. Sam twórca modelu zastrzegł, że nie Musi sur działać w innych gospodarkach, tym bardziej tych, które w ostatnich latach przeszłytransformację gospodarczą. Stwierdzenie à podyktowane jest kilkoma względami: 2. zastosowanie Metod matematyczno-statystycznych do oceny zagroźenia bankructwem przedsiębiorstw 113 2,1. Istota i Ograniczenia oceny zdolności przedsiębiorstw do kontynuowania działalności na podstawie tradycyjnych Metod analizy sprawozdań gruntu 113 2,2. Metody jednowymiarowe i ich przydatność do oceny zagroźenia funkcjonowania przedsiębiorstw 117 2,3. Istota analizy dyskryminacyjnej jej Wykorzystanie do pronozowania bankructwa firme 126 2,4.

Wkład Edwarda Altmana i jego współpracowników w rozwf Metod bankructwa przedsiębiorstw 129 2.4.1.

0
Like
Save
  • Tags: -
  • Categories: Uncategorized

Comments

Comments are disabled for this post.